In een bedrijfs en/of woning installatie wordt gebruik gemaakt van gescheiden rioleringsystemen, zodat het afvalwater of schoonwater uit keuken,douche, toilet of hemelwaterafvoer kan worden afgevoerd naar het gemeente riool. Een dergelijk systeem dient vakkundig aangelegd te worden, dit om verstoppingen en slechte doorstromingen te voorkomen. Wij als installatiebedrijf installeren, ontwerpen en berekenen de juiste diameters volgens de Nen 3215 voor binnenriolering in woningen en woongebouwen.

Voor de aanleg van de riolering maken we gebruik van kunststof PVC buizen en PE-buizen

Voor wat betreft het afvoeren van hemelwater maken we gebruik van traditionele systemen of van zogenaamde vol vulling systemen. Deze vol vulling systemen worden vaak toegepast bij grotere gebouwen, dit heeft als voordeel geen hemelwaterafvoeren aan de gevels en kleinere diameters. Voor meer informatie kunt u terecht bij ons kantoor.

www.dyka.com
www.geberit.nl